Deze techniek bestaat uit het verstuiven of sproeien van water op de te reinigen materialen zolang dat nodig is om het vuil week te maken en te verwijderen. Men kan nadien ook manueel borstelen. Deze techniek vergt een groot waterverbruik en kan voor schimmel- of vochtproblemen zorgen wanneer het op een ongeschikt oppervlak wordt toegepast. Deze gevelreiniging techniek levert wel goede resultaten op blauwe kalksteen en standbeelden.

De methodes van gevelreiniging met water onderscheiden zich vooral door de kwantiteit, de temperatuur en de druk van het water. De reiniging door waterafvloeiing is de eenvoudigste methode.

Reiniging door waterafvloeiing vergt een hoog waterverbruik en kan schimmel- of vochtproblemen veroorzaken wanneer het op een ongeschikt oppervlakte wordt toegepast. Maar reiniging door waterafvloeiing levert wel goede resultaten op blauwe kalksteen en op standbeelden. Euronet geeft advies over de beste reinigingstechniek of combinatie van reinigingstechnieken in functie van de staat van de gevel en de gebruikte materialen. Ook het soort vuil speelt een rol in de keuze van techniek of een combinatie van toe te passen technieken. Euronet voert gevelreiniging uit zowel bij private als voor publieke gebouwen.

De voordelen van reiniging door waterafvloeiing :

  • Levert goede resultaten op blauwe steen en op standbeelden
  • Kan gecombineerd worden met andere schuurmethodes op zeer vuile en moeilijk te behandelen zones

Onze expertise op het vlak van reiniging door waterafvloeiing :
Euronet heeft door de jaren heen, al meer dan 70 jaar lang, een expertise opgebouwd op het vlak van gevelreiniging in het Brussels Gewest. Onze Brusselse klanten zijn uitermate tevreden met de kwaliteit en de doeltreffendheid van de reiniging waarbij het materiaal niet beschadigd wordt.

Ziehier enkele van onze projecten.