Deze reiniging door stoomverstuiving bestaat uit het spuiten onder hoge druk van verzadigde stoom op de gevel. Deze gevelreiniging techniek is perfect om vuil weg te halen dat niet te diep is doorgedrongen in het oppervlak. Bovendien wordt het oppervlak en de materialen van de gevel in goede staat behouden.

De techniek om een reiniging door stoomverstuiving uit te voeren bestaat uit drie fases:

  • Losweken van het vuil door gecondenseerd water dat over de gevel loopt
  • Losmaken van het vuil door de mechanische actie van de stoom, die ontstaat uit de hoge temperatuur
  • Weghalen van het vuil door waterafvoer doordat de stoom afkoelt.

Het gebruikte materiaal bestaat uit een handmatig bediende spuit en een stoomgenerator onder druk. Het is een milieuvriendelijke techniek zonder stofvorming. De techniek volstaat echter niet voor zeer diep doorgedrongen vuil. In functie van de te behandelen oppervlakken kan een reiniging door stoomverstuiving kan wel gecombineerd worden met andere technieken zoals een reiniging met tensioactieve middelen of hydropneumatisch zandpolijsten.