Het ontmossen van daken is één van de technieken die gebruikt wordt om een dak met dakpannen regelmatig te onderhouden. Dankzij het ontmossen kan men het dak en andere delen van het gebouw ook beschermen en grote renovatiewerken vermijden. Het ontmossen van daken gebeurt idealiter op het einde van de herfst, nadat de bladeren zijn gevallen en vooraleer het begint te vriezen.

Een dak met dankpannen regelmatig onderhouden is absoluut nodig om grote werken maar ook andere ingrijpende gevolgen op andere delen van het gebouw te vermijden. Dit regelmatige onderhoud is eens te meer nodig wanneer het gebouw erg blootgesteld is aan wind en aan neerslag (bijvoorbeeld de noordzijde van gebouwen).

Het ontmossen van daken en daklijsten kan het best op het einde van de herfst worden uitgevoerd, na het vallen van de bladeren en voor de vorst. Stof, algen, mossen en korstmossen die doorgedrongen zijn tot diep aan de binnenkant en de bedekking van de dakpannen kunnen op verschillende manieren verwijderd worden. Pollen en zand hebben geen bijzondere behandeling nodig.

Schimmelwerende en preventieve middelen worden soms toegepast nadat het dak schoongeveegd is en dit met behulp van een verstuiver. Wanneer het regenwater in een tank of een vijver wordt opgevangen, dan voorzien wij een tijdelijke omweg van de waterafvloeiing. Na het ontmossen van daken gaan we over tot een volledige spoeling van de dakgoten.

Komt de reiniging te laat, dan kunnen we ook uw dak renoveren.